user-avatar
עם ההגעה לישראל, החברה מספקת לעובדים דירות נוחות. זהו חדר במלון או דירה שכורה. זה תלוי רק ברצונו של העובד, שכן התשלום עבור ההסדר נופל אך ורק במאזן העובד. המחיר המשוער של השכרת הדירות היומית בישראל מוערך בכ- 40-60 דולר ליום.מערכת שקופה של בונוסים של עובדים. עובדים לוקחים תוספי מזון מלקוחות לעצמם. משימת עדיפות של סוכנות הליווי ישראל שירותי ליווי בתל אביב – הפוך עובדים למשרה הגונה עם רווחים משמעותיים, ולגברים עשירים לספק שירותים באופן בלעדי באופן ישיר באיכות הטובה ביותר. רק שיטה זו מספקת כוחות לבסס שיתוף פעולה ארוך קו, אשר יהיה לשווא הן עבור העובדים והן עבור לקוחותינו.
Back to top
Close Offcanvas Sidebar