user-avatar
Chen
עם ההגעה לישראל, החברה מעניקה לבנות תנאים ראויים. זהו חדר במלון או חדר שכור. זה משפיע אך ורק מהסדר של הילדה עצמה, מכיוון שתשלום עבור דיור מתרחש בדיוק על כתפיה של הילדה. המחיר המשוער של שכירת היום בישראל הוא כ 40-60 דולר ליום.מערכת עובדים אמינה. בונוסים של לקוחות העובדים לוקחים את עצמם. יעד עדיפות של חברת הליווי ישראל שירותי ליווי – לספק לעובדים תעסוקה טובה עם רווחים משמעותיים, ואנשינו מציעים שירותים באופן בלעדי נכס טוב יותר. רק שיטה זו מספקת כוחות לפיתוח שותפות ארוכה, אשר תהיה לשווא הן לעובדים והן ללקוחותינו.
Back to top
Close Offcanvas Sidebar