user-avatar
Melissa Zulo
מערכת מובנת של פרסי עובדים. עובדים באופן אישי לוקחים את ההטענות מגברים באופן אישי. מטרת העדיפות של סוכנות ישראל נערות ליווי במרכז – לספק לעובדים עבודה טובה עם הכנסה כבדת משקל, ולהציע לגברים מעוניינים להציע לשירותים ברמה טובה יותר. רק גישה זו מאפשרת לפתח שותפות ארוכה, שתפוך למקום המלחמה הן עבור העובדים והן עבור לקוחותינו.עם ההגעה לישראל, הסוכנות מספקת לעובדים תנאי דיור הגונים. זהו חדר במלון או חדר שכור. הכל משפיע על סדר העובד בלבד, מכיוון שתשלום ההשכרה טמון רק במאזן של הילדה. העלות הממוצעת של השכרה יומית של דירה בישראל היא כ 40-60 דולר ליום.
Back to top
Close Offcanvas Sidebar